COVID19 : en hoe nu verder?

 

De afgelopen periode is door corona de hulpverlening door OkxPower geheel middels (beeld)bellen verlopen. Het verliep niet altijd even makkelijk en we hebben ons allemaal moeten aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden.

Maar met gepaste trots kan ik zeggen:  “We did it!”

 

Nu de richtlijnen versoepelen en de situatie rondom corona stabieler lijkt te worden, is het mogelijk om vanaf 10 juni ook weer huisbezoeken te gaan doen.

 

We blijven echter samen verantwoordelijk om de verspreiding van corona tegen te gaan. Om de risico’s voor al mijn cliënten en mijzelf zoveel mogelijk te beperken, gelden er daarom wel enkele voorwaarden.  

 

  • -         Het huisbezoek kan alleen plaatsvinden indien er geen verkoudheidsklachten of andere griepverschijnselen aanwezig zijn. Als cliënt bent u te allen tijde verantwoordelijk om hierover tijdig contact op te nemen met OkxPower.
  • -          OkxPower zal uiteraard ook tijdig met u contact opnemen indien deze verschijnselen bij de coach aanwezig zijn.
  • -          Gezichtsbescherming, in de vorm van een mondkapje, zal eventueel door de coach gebruikt worden.
  • -          Indien u deze zelf ook wilt gebruiken, kan dat uiteraard. OkxPower zal hier echter niet in voorzien voor cliënten.
  • -          Uiteraard blijft ook altijd de mogelijkheid bestaan om de afspraken via beeldbellen voort te zetten indien cliënt en/of coach dit wenselijk acht.

 

 

Tijdens de contactmomenten zullen we te allen tijde de adviezen van het RIVM blijven opvolgen.

 

   Was uw handen regelmatig met water en zeep.

  • -           Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • -          Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.
  • -          Geen handen schudden.
  • -          Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.
  • -          Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

 

 

Indien het RIVM de actuele aanwijzingen aanpast of verandert, dan zal OkxPower , daar waar nodig, het eigen beleid hier ook op aanpassen. Houd daarom ook de berichtgeving in de gaten en volg de actualiteiten via de RIVM.